ประกาศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวันรายคาบ
วัน 14/03/2022 เวลา 14:11
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เรื่อง จ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดาบทความนี้มาจาก โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
http://www.home.thungyaihospital.org

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.home.thungyaihospital.org/modules.php?name=News&file=article&sid=156