โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

...อุบัติเหตุฉุกเฉิน..โรงพยาบาลทุ่งใหญ่..Tel..075-489125...